Reeds verschillende jaren wordt er in Nederland druk discussie gevoerd over een eventuele reglementering van de goksector. Het leek er echter lang naar uit te zien dat dit plan terug naar de (verre) toekomst zou worden doorverwezen, maar op het laatste nippertje werden toch enkele belangrijke veranderingen goedgekeurd voor het jaar 2018. Wat veel nog steeds niet weten is dat online gokken in Nederland tot op moment van schrijven niet legaal is. Er wordt niet echt tegen opgetreden, maar eigenlijk mag het niet. Vanaf het jaar 2018 gaat er op dit vlak heel wat veranderen. Een niet onbelangrijke taak is daarbij weggelegd voor de in 2012 opgerichte Nederlandse Kansspelautoriteit. Wat er nu precies allemaal in 2018 gaat veranderen vertellen we je graag op deze pagina!

Introductie van kansspelvergunningen op de Nederlandse markt

De Nederlandse Kansspelautoriteit zal vanaf het jaar 2018 concrete vergunningen gaan aanbieden aan aanbieders van kansspelen op de Nederlandse markt. Samen met de introductie van dergelijke vergunningen wordt er voor gezorgd dat de goksector in Nederland over een legaal karakter komt te beschikken. Dit kon pas gebeuren op het ogenblik dat er een duidelijke vergunningsplicht bestond. In de voorbije jaren was het wel reeds mogelijk voor aanbieders van kansspelen om een vergunning aan te vragen (meer bepaald in het jaar 2015 & 2016), maar uiteindelijk zouden ze pas worden toegekend in het jaar 2018.

Samen met de introductie van de kansspelvergunningen is het zo dat er een aantal regels zijn opgesteld waar aanbieders van kansspelen steeds aan dienen te voldoen. Het gaat hierbij onder meer om de openheid van het speelgedrag van de spelers die actief zijn bij een (online) casino. Uiteraard kunnen er ook steekproeven worden gehouden tussen leden die zijn aangesloten bij een online casino om te kijken of zij de vereiste kansspelbelastingen hebben betaald en wordt er nauwlettend toegezien op de aanwezigheid van systemen die een neutrale uitslag van een kansspel garanderen. Een zogenaamd RNG-systeem is dan ook een belangrijke vereiste welke is terug te vinden in de voorwaarden voor het verkrijgen van een kansspellicentie.

Belastingpercentage van 29 procent

De legalisering van de Nederlandse gokmarkt in 2018 moet er voor zorgen dat er meer zekerheid wordt gecreëerd voor spelers die hun kans gaan wagen bij een online casino. De algemene verwachting is dan ook dat alle groter (internationale) spelers binnen de goksector er wel voor zullen kiezen om een kansspelvergunning aan te vragen bij de Nederlandse Kansspelautoriteit. Toch is dit niet zo vanzelfsprekend. Aanbieders van gokspelen op de Nederlandse markt dienen namelijk rekening te houden met een pittige inkomstenbelasting van 29 procent. In eerste instantie was er sprake van een belastingpercentage van ‘amper’ 20 procent, maar daar heeft Holland Casino een stokje voor gestoken. Bij Holland Casino moeten spelers op moment van schrijven namelijk 29 procent belasting betalen. Dit zorgde er voor dat Holland Casino mogelijks heel wat spelers zag verdwijnen naar andere aanbieders van (online) gokspelen. Omwille van deze reden werd er finaal voor gekozen om het belastingpercentage voor alle aanbieders van zowel online als offline kansspelen op 29 procent te zetten.

Aan welke vereisten moet een (online) casino vanaf 2018 voldoen?

Zoals ook in andere landen met een kansspellicentie het geval is zijn er uiteraard ook door de Nederlandse Kansspelautoriteit een aantal eisen opgesteld waar een aanbieder van (online) kansspelen aan zal moeten voldoen. Enkel en alleen wanneer een onderzoek duidelijk maakt dat alle vooropgestelde eisen worden ingelost kan er een vergunning worden verkregen. Een niet onbelangrijke eis is onder meer dat een casino dient te opereren vanuit Nederland. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het hoofdkantoor in Nederland moet zijn gevestigd, maar een fysieke vestiging en in ieder geval de nodige contactopties zijn wel degelijk een belangrijke eis. Anderzijds gelden alle belangrijke vereisten zoals deze ook van toepassing zijn bij andere kansspelautoriteiten. Zo moet er een eerlijk spelverloop worden bewezen (door middel van bijvoorbeeld een ‘random numbers generator’), moet het casino over voldoende financiële mogelijkheden beschikken, etc. Al deze verschillende eisen dienen er toe bij te dragen dat online gokken in Nederland voor alle partijen niet alleen financieel interessanter, maar ook betrouwbaarder en dus veiliger wordt.

Wat met de kansspelbelasting vanaf 2018?

De hele nieuwe regelgeving zal de kansspelbelasting op zich niet beïnvloeden. Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven dient er rekening mee te worden gehouden dat je over behaalde winsten een belasting dient te betalen van 29 procent. Het vrijstellingsbedrag van 454 euro wordt ook in 2018 aangehouden. Je dient er rekening mee te houden dat verschillende partijen zoals bijvoorbeeld de Staatsloterij de kansspelbelasting die is verschuldigd rechtstreeks zullen inhouden. Op deze manier hoef jij je geen zorgen meer te maken over het berekenen van het belastingbedrag dat is verschuldigd. De kansspelbelasting is verschuldigd op elke winst die wordt verkregen uit (online) gokken. Dit betekent dus met andere woorden ook dat je bijvoorbeeld belastingen dient te betalen op winsten die voortvloeien uit online weddenschappen die op voetbal of andere sporten zijn geplaatst.

Acties:
100% extra op de 1ste storting tot €150
Voorwaarden van Jacks.nl van toepassing